Povinná maturita z MATEMATIKY?!?

Krásný den!

Dnes bych se s vámi ráda podělila o zajímavé informace, které sdělil pan Jiří Zíka – ředitel Centra pro zjišťování výsledků vzdělávání (CERMATU) při rozhovoru s redaktorem Michalem Karasem.

Největší neúspěšnost měla tradičně matematika 🙁

Jak už to tak bývá, tak i v letošním ročníku jarního zkušebního období SMZ měla matematika největší neúspěšnost a to 24 % v rámci didaktických testů. Pro zajímavost na druhém místě skončila němčina s neúspěšností kolem 20 % a dále čestina – 6,5 % a angličtina – 6,3 %. Oproti minulému roku ovšem matematiku volilo jako druhou povinnou zkoušku o 6 % méně žáků. Ti si většinou raději vybrali angličtinu (v níž neúspěšnost letos stoupla o 2,5 %).
Podle pana Zíky se potvrdilo, že žákům chybí produktivní dovednosti, schopnost aktivně řešit úlohy, přičemž největší problémy dělaly maturantům otevřené úlohy.

Chystají se do budoucna nějaké změny? Maturita přes počítač?

Žádné velké změny zatím v plánu nejsou. Rozhodně se nastavená úroveň státních maturitních zkoušek nebude snižovat. „Pokud budeme neustále ustupovat a snižovat náročnost požadavků na dosažení určitého stupně vzdělání, budeme postupně posilovat inflaci vzdělání. Nakonec bude úroveň vědomostí a dovedností požadovaných po maturantech někde na úrovni základní školy!“ řekl ředitel CERMATU.
Je potřeba si uvědomit, že státní maturity poskytují souhrnné a srovnatelné údaje o tom, jak vlastně naše školství vypadá. Společná část maturitní zkoušky (tedy ta státní) je zaměřená na ověření minimální úrovně státem požadovaných vědomostí a dovedností.
Dále ředitel v rozhovoru uvedl, že maturita na počítačích je zatím spíše utopie než realita. Důvodů je hned několik: nedostatek kvalifikovaného personálu na školách, nedostatek potřebné techniky a hlavně by např. v matematice nebylo dost dobře možné kreslit křivky, grafy a řešit geometrické úlohy. „Zkoušet se má jak se učí,“ řekl.

A co povinná maturita z matematiky?

Sám ředitel CERMATU pan Zíka je pro zavedaní SMZ z matematiky, ovšem jen v těch maturitních oborech, ve kterých je matematika nezbytným teoretickým základnem aplikovaných disciplín – např. v oborech strojírenství, ekonomie nebo statistiky.

Kolik taková maturitní zkouška stát stojí?

V rámci společné části maturitní zkoušky je ročně realizováno více než 200 000 tzv. žáko-zkoušek (didaktických testů a písemných prací). Jedna taková zkouška vychází na zhruba 700 Kč. Ve srovnání s ostatními, mezinárodními zkouškami je ještě dost „levná“, ty vycházejí pro srovnání kolem 4 000 až 5 000 korun.