OBJEDNEJ SI ONLINE KURZY nebo

SBÍRKU ÚLOH pro přípravu na

státní maturitní zkoušku z MATEMATIKY

Jednotlivé ONLINE KURZY obsahují:

 • VÝUKOVÉ VIDEO o délce 1,5 až 2,5 hodiny
  Videa obsahují veškerou teorii, informace a také propočítané příklady k daným tematickým okruhům. Můžeš si je pustit, kdykoliv se ti to bude hodit a kolikrát budeš chtít.

Koupí kurzu získáš také 2 BONUSY ZDARMA!!!

 • PRACOVNÍ SEŠIT
  Slouží jako doplněk k příslušnému výukovému videu. Obsahuje všechny informace, teorii a příklady, které byly probrány ve videu. Můžeš jej později použít pro opakování učiva :)
 • OSOBNÍ CHECKLIST
  Díky Osobnímu checklistu budeš mít dobrý přehled o znalostech a dovednostech, které už umíš, nebo o těch, které je potřeba ještě zopakovat a procvičit.

SBÍRKA ÚLOH pro přípravu na

SMZ z MATEMATIKY

Propočítej si ke každému z 9 tematických okruhů 26 úloh a získej větší sebedůvěru u státní maturitní zkoušky!!!

TEMATICKÉ OKRUHY:

 • 1
  Číselné obory
 • 2
  Algebraické výrazy
 • 3
  Rovnice a nerovnice
 • 4
  Funkce
 • 5
  Posloupnosti a finanční matematika
 • 6
  Kombinatorika, pravděpodobnost a statistika
 • 7
  Planimetrie
 • 8
  Stereometrie
 • 9
  Analytická geometrie

MÁŠ ZÁJEM O VŠECHNY ONLINE KURZY ?

NYNÍ S 30 % SLEVOU!

1. ONLINE KURZ

ČÍSELNÉ OBORY

2. ONLINE KURZ

ALGEBRAICKÉ VÝRAZY

3. ONLINE KURZ

ROVNICE A NEROVNICE


CO V ONLINE KURZU NAJDU?

V online kurzu Číselné obory najdeš veškerou teorii a také příklady k procvičení 1. tématického okruhu SMZ z matematiky. Kurz obsahuje 2,3 hodiny dlouhé výukové video, pracovní sešit a osobní checklist.

VIDEO OBSAHUJE

Přirozená čísla (aritmetické operace, prvočísla, složená čísla, dělitelnost, ne/soudělnost), Celá čísla (aritmetické operace, opačná čísla), Racionální čísla (různé tvary zápisu rac. čísel, operace se zlomky a desetinnými čísly, procenta, trojčlenka), Reálná čísla (převrácená čísla, absolutní hodnota, intervaly, operace s mocninami a odmocninami).


CO V ONLINE KURZU NAJDU?

V online kurzu Algebraické výrazy najdeš veškerou teorii a také příklady k procvičení 2. tématického okruhu SMZ z matematiky. Kurz obsahuje 1,5-hodinové výukové video, pracovní sešit a osobní checklist.

VIDEO OBSAHUJE

Algebraický výraz (hodnota výrazu, nulový bod, definiční obor), Mnohočlen (člen, koeficient, stupeň mohočlenu, operace s mnohočleny, umocňování, rozklad na součin), Lomené výrazy (operace s lom. výrazy, definiční obor), Výrazy s mocninami a odmocninami (operace s výrazy, usměrňování zlomků).


CO V ONLINE KURZU NAJDU?

V online kurzu Rovnice a nerovnice najdeš veškerou teorii a také příklady k procvičení 3. tématického okruhu SMZ z matematiky. Kurz obsahuje 2,2 hodiny dlouhé výukové video, pracovní sešit a osobní checklist.

VIDEO OBSAHUJE

Algebraické rovnice a nerovnice (pojmy: rovnice, nerovnice, levá, pravé strana, obor ne/rovnice, ekvivalentní úpravy, množina všech kořenů), Lineární rovnice s jednou neznámou (vyjádření neznámé, rovnice v součinovém/podílovém tvaru, řešení soustav), Rovnice s neznámou ve jmenovateli, Kvadratické rovnice (úplné i neúplné kvadrat. rovnice, vztahy mezi kořeny a koeficienty), Lineární nerovnice a jednou neznámou a jejich soustavy (nerovnice v součinové a podílovém tvaru).


Aktuální cena: 350,- Kč


Aktuální cena: 300,- Kč


Aktuální cena: 350,- Kč

4. ONLINE KURZ

FUNKCE

5. ONLINE KURZ

POSLOUPNOSTI A FINANČNÍ MATEMATIKA

6. ONLINE KURZ

KOMBINATORIKA, PRAVDĚPODOBNOST A STATISTIKA


CO V ONLINE KURZU NAJDU?

V online kurzu Funkce najdeš veškerou teorii a také příklady k procvičení 4. tématického okruhu SMZ z matematiky. Kurz obsahuje 3-hodinové výukové video, pracovní sešit a osobní checklist.

VIDEO OBSAHUJE

Základní poznatky o funkcích (různá zadání funkce, definiční obory, obor hodnot, graf funkce), Lineární funkce, nepřímá úměrnost (předpis, graf a vlastnosti lineární funkce a nepřímé úměrnosti), Kvadratická funkce (předpis, graf, vlastnosti, intervaly monotonie, extrémy), Exponenciální a logaritmické funkce, jednoduché rovnice (předpis, graf a vlastnosti, logaritmus a věty o logaritmech, jednoduché exp. a log. rovnice), Goniometrické funkce (stupňová, oblouková míra, goniom. funkce v pravoúhlém trojúhelníku, vlastnosti funkcí).


CO V ONLINE KURZU NAJDU?

V online kurzu Posloupnosti a finanční matematika najdeš veškerou teorii a také příklady k procvičení 5. tématického okruhu SMZ z matematiky. Kurz obsahuje 1,75 hodin dlouhé výukové video, pracovní sešit a osobní checklist.

VIDEO OBSAHUJE

Základní poznatky o posloupnostech (funkce vs. posloupnost, různá určení posloupnosti), Aritmetická posloupnost (určení aritmetické posl., diference, základní vzorce), Geometrická posloupnost (určení geometrické posl., kvocient, základní vzorce), Využití posloupností pro řešení úloh z praxe, finanční matematika (ořešení problémů v reálných situacích pomocí posl., jednoduché a složené úročení).


CO V ONLINE KURZU NAJDU?

V online kurzu Kombinatorika, pravděpodobnost a statistika najdeš veškerou teorii a také příklady k procvičení 9. tématického okruhu SMZ z matematiky. Kurz obsahuje 2,25-hodinové video, pracovní sešit a osobní checklist.

VIDEO OBSAHUJE

Základní poznatky z kombinatoriky a pravděpodobnosti (kombinatorická pravidla, variace, variace s opakováním, permutace, kombinace bez opakování, náhodný pokus, náhodný jev, pravděpodobnost náhodného jevu, sčítání pravděpodobností), Základní poznatky ze statistiky (statistický soubor, jednotka, znak, absolutní a relativní četnost, rozdělení četností, diagramy, charakteristiky polohy a variability).


Aktuální cena: 450,- Kč


Aktuální cena: 300,- Kč


Aktuální cena: 350,- Kč

7. ONLINE KURZ

PLANIMETRIE

8. ONLINE KURZ

STEREOMETRIE

9. ONLINE KURZ

ANALYTICKÁ GEOMETRIE


CO V ONLINE KURZU NAJDU?

V online kurzu Planimetrie najdeš veškerou teorii a také příklady k procvičení 6. tématického okruhu SMZ z matematiky. Kurz obsahuje 3-hodinové výukové video, pracovní sešit a osobní checklist.

VIDEO OBSAHUJE

Planimetrické pojmy a poznatky (bod, přímka, rovina, metrické a polohové vlastnosti), Trojúhelníky (základní pojmy, těžnice, střední příčky, výšky, kružnice opsaná a vepsaná, obvod a obsah, pravoúhlý trojúhelník, goniometrické funkce), Mnohoúhelníky (různoběžníky, rovnoběžníky, lichoběžníky, obsahy, obvody), Kružnice a kruh (základní pojmy a vlastnosti, tětiva, výseč, úseč, tečna, sečna), Geometrické zobrazení (shodná zobrazení).


CO V ONLINE KURZU NAJDU?

V online kurzu Stereometrie najdeš veškerou teorii a také příklady k procvičení 7. tématického okruhu SMZ z matematiky. Kurz obsahuje 1,5 hodin dlouhé výukové video, pracovní sešit a osobní checklist.

VIDEO OBSAHUJE

Základní poznatky ze stereometrie (vzájemná poloha bodů, přímek a rovin v prostoru, metrické vlastnosti, odchylky a vzdálenosti), Tělesa (hranoly, jehlany, rotační tělesa, objemy, povrchy, vlastnosti těles).


CO V ONLINE KURZU NAJDU?

V online kurzu Analytická geometrie najdeš veškerou teorii a také příklady k procvičení 9. tématického okruhu SMZ z matematiky. Kurz obsahuje 2,6 hodin dlouhé výukové video, pracovní sešit a osobní checklist.

VIDEO OBSAHUJE

Souřadnice bodu a vektoru na přímce (vzdálenost bodů, souřadnice středu, vektory a operace s nimi), Souřadnice bodu a vektoru v rovině (vzdálenost bodů, souřadnice středu, vektory a operace s nimi, úhel vektorů), Přímka v rovině (parametrické vyjádření, obecná rovnice přímky, směrnicový tvar přímky v rovině, polohové a metrické vztahy bodů a přímek v rovině).


Aktuální cena: 450,- Kč


Aktuální cena: 300,- Kč


Aktuální cena: 350,- Kč

www.zvladnimatiku.cz

Nejbližší státní maturitní zkouška z matematiky se bude konat už jen za ...Podle zákona o evidenci tržeb je prodávající povinen vystavit kupujícímu účtenku. Zároveň je povinen zaevidovat přijatou tržbu u správce daně online; v případě technického výpadku pak nejpozději do 48 hodin.