Kolik bodů minimálně musím získat aneb kritéria hodnocení SMZ z matematiky

Video: Kolik bodů minimálně musím získat aneb kritéria hodnocení SMZ z matematiky.

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy zveřejnilo 11. března tohoto roku kritéria, podle kterých se budou státní maturitní zkoušky hodnotit. Mě samozřejmě zajímala ta část, která je věnovaná matematice. Pokud chcete vědět, kolik bodů je potřeba k úspěšnému složení maturitní zkoušky a jak jsou rozloženy jednotlivé hranice pro známky 1, 2, 3, 4 a 5, podívejte se na video.

A pro ty, kteří mají raději vše napsané, zde máte informace o kritériích hodnocení v textové podobě.

Kolik minimálně bodů musím získat? Na kolik procent musí být můj didaktický test správně vyřešen? Jaké jsou jednotlivé bodové hranice mezi známkami? To jsou zřejmě ty nejdůležitější otázky, na které se maturanti ptají.

U státní maturitní zkoušky z matematiky, která má podobu jednoho didaktického testu, je potřeba získat alespoň 33 % bodů testu, abyste byli úspěšní. Maximální počet bodů, kterých v testu můžete dosáhnout, je 50. Pokud tedy spočítáme 33 % z 50 bodů, tak vychází 16,5 bodu, ovšem půlbody se neudělují (udělují se pouze celé body) a z toho vyplývá, že minimální počet, který musíte získat, abyste byli úspěšní je 17 bodů! Nezdá se to být moc, ale i tak je tato hranice pro některé studenty nedosažena. Já ovšem věřím, že vy k nim patřit nebudete 🙂

Kolik bodů je potřeba na jedničku?

Pojďme se nyní podívat na jednotlivé počty bodů a známky, které jim odpovídají.

Vezmeme to pěkně odspoda:

Jestliže se vám povede dosáhnout pouze 0 až 16 bodů, státní maturitní zkoušku z matematiky jste nezvládli a budete ji muset opakovat 🙁 Procentuálně vyjádřeno: splníte jen méně než 33 % didaktického testu.

Pokud ale získáte 17 až 25 bodů, maturitu z matematiky máte v kapse s hodnocením dostatečný, tedy za 4. Řečeno pomocí procent: splníte 33 až 51 % testu.

Následuje známka 3 (dobrý), ta vám bude udělena, jestliže budete mít více než 51 % až maximálně 68 % bodů testu. Přepočteno na body, známka tři je za 26 až 34 bodů.

Hodnocení chvalitebný, tedy známku 2, získáte za dosažení více než 68 % až maximálně 84 % bodů didaktického testu. Pro dvojku musíte mít 35 až 42 bodů.

A ta nejlepší známka – jednička (výborný) bude udělena studentům, kteří didaktický test splní na více než 84 %, tedy získají 43 až 50 bodů. Třeba i vy budete mezi ně patřit. Budu držet palce!!

Kdo a jak jsou hodnoceny úlohy v testu?

Didaktický test z matematiky obsahuje celkem 26 úloh. Ty úlohy, které jsou široce otevřené, zde se k výsledku musíte dopočítat sami a také uvést celý postup řešení, hodnotí dva vyškolení rateři. Každý zvlášť. Pokud se na bodovém ohodnocení shodnou, tak je vám za úlohu přiděleno. Ovšem pokud u nich dojde k rozporu, potom přichází na řadu tzv. supervizor, na kterém je, aby určil hodnotu přidělených bodů.

Úlohy, které jsou uzavřeny, tj. výsledek či řešení úlohy pouze vybíráte, je hodnoceno jednoznačně – buď je správně nebo není. Ve svazcích tří nebo čtyř úloh, kde je na výběr ze dvou možností (ANO či NE, apod.) získáte plný počet bodů za všechny správné odpovědi. Nižší počet bodů je za výběr odpovědí s jedním chybným řešením a při větším počtu chyb nejste oceněni žádným bodem. Způsob ohodnocení plným nebo částečným počtem bodů se používá také v úlohách přiřazovacích.